Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Baronet, a.s.
Název knihy:Rytíř de Sainte-Hermine
Autor:Alexandre Dumas
Překladatel:Dana Melanová
EAN:978-80-7214-899-8
Rok vydání:2006
Měsíc vydání:06
Počet stran:974
Doporučená
prodejní cena:
449
Anotace:Jednou z největších literárních událostí poslední doby je jistě nalezení zapomenutého rukopisu Alexandra Dumase staršího Le Chevalier de Sainte-Hermine, který vycházel pouze v listu Le Moniteur universel na pokračování a po autorově smrti zůstal nedopsán. Claude Shopp, který rukopis objevil, pracoval deset let na jeho vydání a výsledkem je dílo, jež si v ničem nezadá s Hrabětem Monte Cristem či Třemi mušketýry.
Alexandre Dumas dovršil touto barvitou freskou z Napoleonovy doby, která je součástí volné trilogie obsahující Les Blancs et les bleus (Bílí a modří) a Les Compagnons de Jéhu (Tovaryši Jehuovi), své životní dílo, jímž obsáhl dějiny Francie od renesance po svoji dobu, tedy od Královny Margot po Hraběte Monte Crista.
Rytíř Hector ze Sainte-Hermine, elegantní mladík pocházející z významného šlechtického rodu, jehož otec i bratři zemřeli během revoluce na straně roajalistů, se hodlá také účastnit boje o znovunastolení království. Osud ho však zavede jako prostého vojína do Napoleonova vojska, kde se proslaví výjimečnou odvahou a udělá vynikající kariéru. Sváří se v něm povinnost k rodovým zásadám a obdiv k charismatickému generálu Bonapartovi, z nějž se stane císař Napoleon.
Autor v tomto románě znovu naplno uplatnil svůj výjimečný vypravěčský talent při líčení politických intrik a odvážných činů čestných a udatných mužů či krásných a chytrých žen, při dramatických popisech nejslavnějších Napoleonových bitev a dobových reálií, díky nimž se román stává i zajímavým historickým obrazem doby.
Alexandre Dumas starší (Dumas Davy de la Pailleterie, 24. 7. 1802 - 5. 12. 1870) stále patří mezi nejčtenější francouzské autory. Napsal nespočet romantických historických románů, novinových článků a divadelních her. Jeho děd, markýz Antoine-Alexandre Davy de la Pailleterie sloužil ve francouzské armádě na Haiti, kde se oženil s otrokyní černé pleti, Marii-Césette Dumas. Jeho otec se též věnoval vojenské kariéře, v revoluční armádě pod matčiným jménem (Thomas-Alexandre Dumas) se proslavil svými schopnostmi a odvahou a v 31 letech se stal generálem. Během revoluce přišla rodina o veškerý majetek, a tak když v roce 1806 generál Dumas umírá, zanechává čtyřletého syna s matkou v obtížném postavení.
Po restauraci odchází dvacetiletý Dumas do Paříže, kde má zchudlá rodina stále ještě reputaci a známosti mezi aristokracií, a získá zaměstnání v úřadě královského paláce. Začíná přispívat do novin a v roce 1829 píše svou první divadelní hru Jindřich III. a jeho dvůr. Po dalších hrách následují romány, své nejslavnější, Tři mušketýry a Hraběte Monte Crista vydává v letech 1844 a 1846. Po zániku francouzského království v roce 1851 utíká Dumas do Bruselu, částečně také před věřiteli, protože je schopen rozházet všechny své obrovské příjmy. Stráví dva roky v Rusku a nakonec se účastní snah o sjednocení Itálie. Do Paříže se vrací v roce 1864. V roce 1870 umírá v chudobě, po nesmírně plodném životě, ovlivněném jak napůl aristokratickým a napůl otrockým původem, tak vyprávěním své záhy ovdovělé matky o nedoceněných hrdinstvích generála Dumase a křivdách způsobených jeho rodině.
Žánr:beletrie překladová
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016