Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Ústav pro studium totalitních režimů
Název knihy:Film a dějiny 5
Autor:Petr Kopal a kol.
Podtitul:Perestrojka/přestavba
Distributor:Kosmas
ISBN:78-80-87912-51-5
EAN:9788087292334
Rok vydání:2016
Měsíc vydání:12
Vazba:vázaná
Počet stran:352
Doporučená
prodejní cena:
399
Anotace:Chronologický postup řady kolektivních monografií Film a dějiny pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému (dalo by se možná říci přechodovému) období druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za „přestavbu“. Její zrod se datuje  od nástupu Michaila Gorbačova na post generálního tajemníka ÚV KSSS (1985). Gorbačovovy snahy o reformu (resuscitaci) systému přinesly fakticky také uvolnění v kulturní oblasti, zeslabení cenzury a „perestrojku“ audiovizuální sféry – kinematografie a televize. Kolektivní monografie se především snaží odpovědět na otázku, zda v československých audiovizuálních médiích opravdu probíhaly procesy srovnatelné s těmi sovětskými. Obsah je rozčleněn do dvou hlavních oddílů. Ty následují po úvodní části, zaměřené na historický vývoj a kontext, na výklad pojmu „přestavba“, jeho chronologické vymezení a popis událostí, které s tímto pojmem souvisejí. Autoři jednotlivých kapitol se pak zabývají jednak tématem, které je u nás prakticky neznámé, a sice dějinami sovětské „filmové perestrojky“ (1. oddíl), a jednak „mapují“ prostor (ne)přestavby v naší kinematografii a televizi (obě mediální složky jsou v rámci 2. oddílu pojednány zvlášť).
WWW:https://www.ustrcr.cz/publikace/petr-kopal-a-kol-film-a-dejiny-5-perestrojkaprestavba/
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016