Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Název knihy:MATÝSKOVA MATEMATIKA PRO 5. ROČNÍK, 1. DÍL
Autor:Mgr. Miloš Novotný; František Novák
Podtitul:Učebnice pro základní školy vytvořená v souladu s RVP ZV
Ilustrátor:Martin Bašar, DiS.
ISBN:978-80-7289-856-5
EAN:9788072898565
Rok vydání:2016
Měsíc vydání:10
Vazba:V1
Počet stran:64
Doporučená
prodejní cena:
54
Anotace:V 1. díle Matýskovy matematiky pro 5. ročník je nejprve systematicky zopakováno
dříve probírané učivo včetně veškerých podstatných definic a pouček. Na toto opakování posléze navazuje učivo, které je nové nebo lehce rozšiřuje probíranou látku.

V učebnici je zařazen dostatek opakovacích a procvičovacích úkolů. Učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a logické uvažování. Velký důraz je rovněž kladen i na finanční gramotnost.

Struktura učebnice je obdobná jako v předchozích ročnících. Barevné rozlišení rovněž zůstává zachováno (žluté podbarvení značí definice, zeleně podbarvená zadání úkoly k procvičování probírané látky, modře podbarvená zadání úkoly k opakování).

Novinkou v učebnicích je zařazení obtížnějších logických úloh, které jsou vždy řádně vysvětleny, jsou zde zařazeny i příklady k jejich procvičení (tyto logické úlohy jsou značeny šedou barvou).

Ve spodní části každé stránky učebnice naleznete číslovky, matematické příklady nebo výrazy, které se vztahují k probírané látce a jsou přeloženy do anglického jazyka. Audionahrávky těchto příkladů jsou namluveny rodilým mluvčím a naleznete je v multimediální interaktivní učebnici (MIUč+). Multimediální interaktivní učebnice plus (MIUč+) obsahují řadu animací a cvičení, které zábavnou formou přibližují probíranou látku. Můžete je používat na počítači nebo tabletu.
MIUč+ si můžete pořídit jako školní multilicenci nebo také jako žákovskou licenci.

Rádi bychom doporučili výuková videa, která naleznete na webové adrese www.matyskova-matematika.cz. Videa jsou jak obsahem, tak formou podobná tomu, co žáci a žákyně mohou slyšet ve škole od svých vyučujících. Možnosti využití těchto videí:
– v době nemoci žákyň/žáků,
– k předběžnému seznámení s učivem, které se bude probírat,
– jako možnost dodatečného výkladu při nepochopení nebo domácím procvičování probíraného učiva.

K tomuto dílu matematiky je rovněž k dispozici pracovní sešit, který
nabízí velké množství příkladů na procvičení probírané látky.
WWW:https://www.nns.cz/blog/matyskova-matematika/matyskova-matematika-pro-5-rocnik/
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016