Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Název knihy:Jak se zachovat, když... (učebnice)
Autor:Mgr. Irena Plucková, Ph.D.; prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.; Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.; doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.; JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová; Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Podtitul:učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia k osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situacích
Ilustrátor:Martin Bašar, DiS.
Ostatní spoluautoři:Odpovědná redaktorka
Mgr. Magdalena Konečná, Ph.D.
ISBN:978-80-7289-746-9
EAN:9788072897469
Rok vydání:2016
Vazba:V1
Počet stran:96
Doporučená
prodejní cena:
99
Anotace:Učebnice přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV. Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP ZV. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

Učebnice reaguje na změnu RVP ZV z roku 2013 a zabývá se tématy ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a zdraví a Člověk a společnost. Učebnice tak doplňuje výuku v přírodopise, zeměpise, chemii, výchově k občanství atd.

Učebnice je rozdělena do 12 samostatných oddílů.

Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny motivačními texty, které poukazují na skutečné mimořádné události u nás i v zahraničí, a kromě výkladového textu obsahují přehledný výčet zásad, jak se v uvedené situaci zachovat; v závěru je vždy uvedeno stručné shrnutí učiva. Výklad je průběžně doplňován praktickými tipy, zajímavostmi pro zpestření výuky, úkoly k vyhledání dalších informací na internetu, mezipředmětovými vazbami, a to i formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích, a opakovacími úkoly uvádějícími probrané učivo do souvislostí. Klíčové pojmy z probíraného učiva jsou na příslušných stranách uvedeny v angličtině. Součástí učebnice jsou opakování jednotlivých oddílů, klíč k těmto opakováním i k vybraným opakovacím úkolům umístěným průběžně v textu a návrhy projektových úkolů.
WWW:https://www.nns.cz/blog/nove-tituly/jak-se-zachovat-kdyz-mimoradne-udalosti/
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016