Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Technické muzeum v Brně
Název knihy:Konzervování a restaurování kovů
Autor:kolektiv autorů
ISBN:ISBN 978-80-86413-70
Rok vydání:2011
Doporučená
prodejní cena:
650.- Kč
Anotace:Kniha je výsledkem několikaletého úsilí odborných pracovníků.  Publikace je členěna na sedm kapitol, které uceleně shrnují nejdůležitější témata promítající se do profesní činnosti konzervátora-restaurátora. V první kapitole je nastíněn historický vývoj oboru, etické zásady a problémy, které mají zásadní vliv na jednotlivé způsoby řešení záchrany kovových památek. Následující kapitoly se zabývají charakteristikou kovových materiálů z oblastí materiálového a korozního inženýrství, strojírenské technologie, organické a anorganické chemie.  Publikace poskytuje teoretické poznatky a praktické zkušenosti potřebné pro práci s historicky hodnotnými kovovými památkami.
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016