Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Pavel Pařízek
Název knihy:Španělština - konverzace nejen pro jazykové a střední školy
Autor:PhDr. Štěpánka Rubešová
EAN:9788090446519
Rok vydání:2010
Měsíc vydání:10
Vazba:brožovaná
Počet stran:160
Doporučená
prodejní cena:
299
Anotace:Konverzace španělštiny je určena pro výuku konverzace nejen na středních a jazykových školách. Učebnice je koncipována jako doplňkový materiál při systematické výuce; velmi efektivně poslouží pro přípravu na maturitní zkoušku nebo jako výchozí materiál při přípravě vysokoškolských studentů různých oborů na obecnou zkoušku z cizího jazyka či výjezdu do španělsky mluvící země v rámci stipendií. Studentům je poskytována prakticky zaměřená učebnice, která má přispět k rozšíření a shrnutí slovní zásoby na základě témat každodenního života. Slovní zásoba vychází ze současné mluvy převážně ve Španělsku.

Cílem bylo zahrnout do slovní zásoby také výrazy, které v jiných učebnicích španělštiny chybějí a přitom jsou pro pobyt ve španělsky mluvících zemích nezbytné. Učebnice obsahuje 15 lekcí neboli tématických jednotek. Každá lekce je rozdělena do sedmi částí, kde část A obsahuje slovní zásobu s českým překladem, část B tvoří rozhovor převážně v hovorové španělštině se slovníčkem pod textem, v části C je krátký text, který byl ponechán v originální formě a pochází ze španělského tisku, časopisů, informačních brožurek nebo podobných materiálů. Texty se týkají probíraných konverzačních témat a mají za úkol inspirovat studenty k diskuzím, promluvám a komunikaci. Otázky a úkoly, vztahující se k tématu celé dané lekce v části D, jsou zaměřeny na procvičování mluveného projevu. Aktivity jsou formulovány tak, aby mohl student pracovat sám, ve dvojici či ve skupině. V části D se učitel či student může inspirovat pro další konverzační aktivity. Součástí oddílu D je také práce s fotografiemi. Část E je věnována pochopení složitějšího textu a rozšíření slovní zásoby o specifické termíny dané oblasti. Zde se předpokládá, že student bude pracovat se slovníkem, popřípadě využije rady vyučujícího. Stejně jako texty v části C, jsou texty v části E originální, pocházející ze španělských zdrojů.

Učebnice obsahuje také poslechové části F, ke kterým se vážou otázky pro pochopení a porozumění slyšeného textu.

Poslední součástí každé lekce je zadání jednoho či více okruhů pro psaný projev. Tato část G má dát studentům možnost získané informace z dané lekce shrnout do celku. Doporučuje se použít část G nejdříve pro ústní aktivity a následně pro psaný projev.

Každá lekce obsahuje originální fotografie ze španělsky mluvících zemí a seznamuje tak studenty s jejich s kulturou a životem.

Na konci učebnice se nachází přepis nahrávek se správnými odpověďmi na otázky a úkoly z části F a slovníček použitých výrazů.
WWW:www.jazykoveknihy.cz/spanelstina.html
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016