Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:NPÚ ÚOP
Název knihy:Pamětní desky v Praze. Staré Město a Josefov
Autor:Baláček Jan, Černá Hana, Čižinská Helena, Hájek Josef
Distributor:NPÚ ÚOP v hl. městě Praze
ISBN:978-80-87220-04-7
Rok vydání:2009
Vazba:eBOOK
Doporučená
prodejní cena:
100,- Kč
Anotace:Systematickému soupisu pamětních desek na území Prahy 1 se v minulosti věnovalo několik autorů, jako byli Antonín Novotný, Jiří Novotný, Kazimír Poštolka a Maxmilián Neutzler, přičemž tiskem vyšlo dílo pouze posledního z nich. V současné době se systematické fotodokumentaci pamětních desek věnuje Zdeněk Švitorka. Autoři tohoto soupisu vycházeli ze svých výsledků vědeckého úkolu Ministerstva kultury ČR, kdy byl během let 2003–2007 vytvořen soupis pamětních desek na celém území hl. m. Prahy, s výjimkou pamětních desek obětí válek a totalit. Kromě vlastního terénního výzkumu byly excerpovány údaje z Archivu hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Galerie hlavního města Prahy, Muzea hlavního města Prahy, Městské knihovny, Národní knihovny a dalších.
Pro soupis v právě vydané e-knize byla použitá stejná metodika, ale došlo ke zjednodušení rozčlenění jednotlivých pamětních desek do pěti typů podle předmětu a obsahu: osobnost; objekt (včetně podtypů donátorské, informativní, nadační, zakladatelské, stavitelské signatury); událost; povodňové, oběti válek a totalit (včetně podtypu prstě). Pamětní desky obětí a povodní, které nebyly zahrnuté do předešlého soupisu, byly nyní zohledněny, ovšem bez fotodokumentace, která se připravuje až pro verzi webové prezentace v roce 2010.
Žánr:beletrie česká
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016