Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:B & P Publishing, z.ú.
Název knihy:Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Autor:Tomáš Kantor, Dan Marek
ISBN:978-80-87029-56-5
EAN:9788087029565
Rok vydání:2009
Vazba:brožovaná
Počet stran:216
Doporučená
prodejní cena:
275,- Kč
Anotace:Druhé, aktualizované a doplněné vydání

Tato publikace podává ucelený úvod do problematiky přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Je koncipována tak, aby mohla sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakalářských programů vysokých škol. Seznamuje čtenáře jak s teoretickým rámcem unijní regionální politiky a její aplikací v České republice, tak s problematikou přípravy a řízení projektů strukturálních fondů. Nástroje, techniky a postupy projektové přípravy jsou prakticky vysvětleny a ilustrovány na několika desítkách případových studií úspěšných investičních i neinvestičních projektů, jež získaly podporu ze strukturálních fondů EU.

„Česká republika se stala členem Evropské unie již před několika lety a po stejnou dobu mají české subjekty možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů. V roce 2007 začala nová finanční perspektiva, v rámci které došlo v porovnání s prvními třemi lety členství k výraznému nárůstu finančních prostředků alokovaných pro naši zemi. Česká republika bude moci z unijních fondů čerpat až do roku 2013 téměř sto miliard korun ročně. To však za předpokladu, že budou vytvořeny podmínky pro takové čerpání. Jednou z nich jsou kvalitně zpracované projekty. Z vlastních kontaktů s podnikovou sférou, jakož i s orgány veřejné správy pociťuji jejich stále nedostatečnou informovanost a především vlastní vybavenost pro zpracování žádostí o podporu ze strukturálních fondů. Proto jsem osobně velmi přivítal knihu autorské dvojice D. Marek a T. Kantor, která by měla výrazně přispět ke schopnosti předkládat kvalitně zpracované žádosti, respektive projekty. Již první vydání této odborné knihy ukázalo, že se autoři prezentují nejen výbornou teoretickou vybaveností, nýbrž i tolik nezbytnou, a v jejich případě i doslova rozsáhlou, praxí v dané oblasti. Vysokou hodnotu spatřuji také v praktickém znázornění metodiky, postupů a konkrétních nástrojů na příkladech z již dostupné praxe, a to jazykem velmi srozumitelným. Už první vydání knihy jsem viděl jako mimořádně kvalitní, komplexní a čtivé dílo, které toho času nemá na českém trhu konkurenci. To platí i pro toto druhé vydání, které navíc mimořádně aktuálně reflektuje vše podstatné, co se v posledních měsících v dané oblasti odehrálo, především v rovině programů. Navíc se zdá, že autoři nešetří ani svými novými vlastními zkušenostmi.“
Pavel Telička
bývalý vedoucí delegace pro jednání o přistoupení ČR k EU a komisař v Evropské komisi, nyní ředitel bruselské kanceláře BXL Consulting

Dan Marek vyučuje regionální politiku Evropské unie na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studoval na Univerzitě Palackého, University of Umea (Švédsko), University of California, Los Angeles a Hull University (Velká Británie). Problematiku Evropské unie vyučoval na univerzitách v Holandsku, Velké Británii a USA. Projektové přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU se věnuje ve společnosti 4Euro Partners.

Tomáš Kantor pracuje jako konzultant v oblasti přípravy projektů, studií proveditelnosti, finančních a marketingových analýz ve společnosti 4Euro Partners. Studoval na ČVUT v Praze. Absolvoval zahraniční odborné praxe u firem OTE (Atény, Řecko), Siemens (Mnichov, SRN) a Sun Microsystems (Mnichov, SRN). V minulosti pracoval na manažerských pozicích ve společnostech Computer Systems Engineering, SEBA Tanvald, Integrastav a Step Investment Holding.
WWW:www.barrister.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016