Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Masarykova univerzita
Název knihy:Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové
Autor:Chvojka, Ondřej
Distributor:Nakladatelství Masarykovy univerzity
ISBN:978-80-210-4921-5
Rok vydání:2009
Počet stran:485
Doporučená
prodejní cena:
1 031 Kč
Anotace:Práce shrnuje veškeré dosavadní poznatky o tzv. epoše popelnicových polí (stupně BD–HB, tj. cca 1300–800 př.n.l.) v přirozeně definovaném regionu jižních Čech. V prvé části je podána podrobná typologická analýza všech artefaktů, na základě tohoto rozboru jsou ve druhé části definovány čtyři základní chronologické etapy. Následuje analýza jednotlivých typů památek (rovinných a výšinných sídlišť, plochých i mohylových pohřebišť a hromadných i ojedinělých nálezů), včetně jejich topografického rozboru. V syntetické části práce je věnována pozornost otázce postavení jihočeského regionu v rámci středoevropského vývoje popelnicových polí, dálkovým kontaktům i kulturní charakteristice jižních Čech, kdy je zde jednoznačně odmítnuta existence dvou kultur mladší doby bronzové – knovízské a milavečské. Samostatné přílohy obsahují 1) katalog všech lokalit s popisem terénních situací, 2) popis všech zpracovaných artefaktů, 3) seznam sbírek s nálezy této epochy z jižních Čech a 4) obrazovou dokumentaci artefaktů.
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016