Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Kartografie Praha a.s.
Název knihy:Školní atlas světa
Autor:kolektiv autorů Kartografie PRAHA
Distributor:Kartografie PRAHA, a.s.
ISBN:9788070119259
EAN:9788070119259
Rok vydání:2007
Měsíc vydání:01
Vazba:pevná (V8a)
Počet stran:140
Doporučená
prodejní cena:
299,- Kč
Anotace:Druhé vydání populárního Školního atlasu světa navazuje na úspěšné vydání z roku 2004, které vyšlo v několika dotiscích. V mnohém se tento moderní atlas ještě více kvalitativně posouvá dopředu.

Novinky ve 2. vydání:
Nejnovější astronomické poznatky, zahrnující i závěry valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie, konaného v Praze v roce 2006. Aktuální politické uspořádání světa, včetně samostatné Černé Hory nebo rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko. Kartograficky ještě kvalitnější obecně zeměpisné mapy. Nová stránka s odkazy na zdroje dat použité v atlase
a s dalšími zajímavými internetovými stránkami pro výuku zeměpisu.

Popis:
Univerzální pomůcka pro výuku nejen zeměpisu na všech stupních škol. Obsahuje obecně zeměpisné, politické a hospodářské mapy světa i jednotlivých kontinentů, nově i podrobné mapy částí kontinentů.
V úvodní části jsou zpracovány nejnovější astronomické poznatky o vesmíru i Sluneční soustavě. Zeměpisné učivo je doplněno o historické mapy stěžejních etap vývoje jednotlivých kontinentů, což umožňuje využití také v mezipředmětové výuce. Shrnující Kronika přelomu tisíciletí dává přehled o nejdůležitějších událostech politických, hospodářských i vědeckotechnických v posledním desetiletí. Nově zpracované mapy s hospodářskou tematikou zahrnují nejnovější ekonomické trendy a přesun hospodářského těžiště od priméru
k terciéru.
Mapovou část každého kontinentu uvozují fotografické stránky se stručným charakterizujícím textem a s  tabulkou geografických údajů.
Atlas je doplněn přehlednou tabulkou všech států a závislých území světa, tabulkami zeměpisných rekordů a samozřejmě rejstříkem, který čítá přes 15 000 názvů.

WWW:www.kartografie.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016