Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:FORTUNA - nakladatelství učebnic
Název knihy:Matematika pro 6. ročník základní školy
Autor:Jana Coufalová
Ostatní spoluautoři:kolektiv
ISBN:9788071689928
EAN:9788071689928
Rok vydání:2007
Počet stran:216
Doporučená
prodejní cena:
95 Kč
Anotace:
Jde o první učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou MŠMT. Učebnici pro 7., 8. a 9. ročník najdete v katalogu.
Pojetí učebnic klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáka. Druhé vydání této řady bylo upraveno na základě připomínek lektorů a učitelů, kteří učebnice  již používali, a na základě nových poznatků vyplývajících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – některé pasáže byly vypuštěny, některé učivo bylo přesunuto z učiva základního do rozšiřujícího a naopak, tak aby plně odpovídalo cílům RVP ZV.
K přednostem této řady učebnic patří:
- promyšlené zařazení motivačních úloh odrážejících každodenní životní realitu,
- systematičnost, cykličnost a přehlednost výkladu,
- oddělení učiva základního od rozšiřujícího,
- promyšlené zařazování úloh různého stupně obtížnosti,
- přehledná grafická úprava s použitím barvy a velkého množství názorných obrázků.
                                
Hlavní autorka  doc. Jana Coufalová je známou propagátorkou aktivizujících metod práce a  
individuálního přístupu k žákům. Díky dlouhodobé spolupráci s učiteli  
základních škol dokáže promítnout vědecké poznatky z oblasti teorie  
vyučování matematice do každodenní praxe. Tento přístup uplatnila také při tvorbě uvedených učebnic.
WWW:fortuna.cz
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016