Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:ARAUKARIT s.r.o.
Název knihy:ROZTRHANÉ PANENKY,    Skupina  RA
Podtitul:Jde o ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery.
Distributor:ARAUKARIT s.r.o.
Anotace:Sborníkem roztrhané panenky se poprvé hlásí o slovo generace umělců narozených kolem roku 1920. Sborník vyšel ilegálně v jednom z nejtemnějších roků takzvaného protektorátu, totiž roku 1942, kvůli cenzuře je však antedatován rokem 1937, náklad 45 výtisků. Pětice autorů (dva básníci, dva výtvarníci a jeden literát a výtvarník v jedné osobě) zřetelně ve svých básních a grafických listech vychází ze surrealismu, směru nacistickými kulturtrégry zakázaného jakožto tzv. zvrhlé umění (entartete Kunst), a tvoří zárodek po válce oficiálně vystupující Skupiny Ra, k níž patřili mimo jiné Bohdan Lacina, Václav Zykmund, Václav Tikal. Stojí za povšimnutí, že v témže roce 1942 se tajně ustavuje i Skupina 42, jejíž členové se rovněž netajili, že jejich východiskem je surrealismus, směr, bez něhož si tzv. moderní umění 20. století vůbec nelze představit.
     Sborník Roztrhané panenky je jednou z nejvzácnějších publikací čtyřicátých let, v celistvosti nikdy podruhé nevyšel. „Legendární“ tiskovina, jak se píše, je tedy prakticky neznámá. Tři její autoři už nežijí, zbyli Ludvík Kundera a Mirka Miškovská. Josef Istler patří ke klasikům české moderny, Zdeněk Lorenc proslul jako básník a překladatel, Otta Mizera je průkopnickou osobností této generace.
     Vydání Roztrhaných panenek v grafické podobě totožné s originálem bude doprovázeno katalogem výstavy Kunde RA. Skupina RA, kde je kromě reprodukcí výtvarných děl také stručná historie této skupiny. Jde o ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery.
WWW:bibliofil.cz
Žánr:beletrie česká
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016