Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní trh

Nakladatelství Hejkal

TOPlist
(obálka) 
Jiří Stránský: PřeletJiří Stránský

Přelet


(kniha je momentálně rozebrána)

Hrdina románu, diplomat Jan, podniká přelet nad krajinou svého života, z úspěšných devadesátých let dvacátého století se v duchu vrací k ponižující době normalizace i k téměř neuvěřitelnému dramatu z druhé světové války, které stálo na počátku jeho složitého a silného vztahu se sestrou-nesestrou  Mariannou. Doslov Jan Lukeš. První vydání.

ISBN: 80-86026-12-4
Doporučená prodejní cena: 165 Kč
Stran: 124

Recenze:
Jiří Stránský, jenž 12. srpna oslavil sedmdesátiny, se v novele Přelet vymanil z prostředí komunistických lágrů, které na vlastní kůži důkladně pocítil a odkud čerpal námět pro svou nejproslulejší knihu, soubor povídek Štěstí. V Přeletu se také nepotkáme s tolika dramatickými situacemi jako v dvoudílné románové sáze o česko-německém pohraničí Zdivočelá země a Aukce, jejíž motivy daly základ televiznímu seriálu. Přelet se odvíjí v intimnějších, spíše vnitřně znepokojivých dějích. Stránský tu však nezapřel sám sebe, projevil své názorové i emocionální konstanty a tvůrčí návyky, takže i když v případě Přeletu běží takzvaně o prózu ze současnosti (ústřední dějová linie spadá do roku 1997), jejím hlavním tématem je lidská paměť. U Stránského je individuální vědomí natěsno svázané s historickými událostmi. (...) Přelet odráží Stránského temperament: jeho neuhýbání před otázkou Jak jsme žili?, sklon k úvahám, ale i zemitost, konkrétnost, jeho vůli k činu a obdiv k mužnosti v tom nejlepším slova smyslu. Postava Martina Paříka, jenž je středobodem, Velkým Otcem rozvětvené rodiny, je však vytesána v obrysech natolik kladných, že tu monumentalitu přijímáme s rozpaky. S tím souvisí ústřední znak celého Přeletu, jeho základní dvojakost: ač to chce a má být próza reflexivní, dozvídající se, dobývající významy, její stěžejní dějové momenty jsou ilustrativně přehledné, historicky „spořádané“. (...) Nejzajímavější mi tak na té novele nakonec přijde vztah Jana a Marianny a vůbec všechny ty momenty, v nichž se Jiří Stránský dotýká lidské intimity, těch záhybů lidské psychiky, k nimž se slova mohou toliko přiblížit.
(Josef Chuchma, MF DNES, 13. září 2001


Další recenze:
MF DNES 9. června 2001 - Petra Černo, Moravské noviny 28. 5. 2001 - Jan Mervart aj.
Nakladatelství Hejkal,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz