Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní trh

Nakladatelství Hejkal

TOPlist

Jan Maxmilián Ladislav Vojtěch Dobrzenský z Dobrzenicz

(19. 6. 1911 - 7. 2. 1996)
Autor kroniky svého rodu Dobřenských z Dobřenic, nazvané Z Dobřenic je cesta dlouhá. Po studiu zemědělství na pražské technice se věnoval správě majetku svého otce. Po roce 1948 odešel s manželkou Leopoldinou do exilu, žil v Kanadě, v roce 1991 se vrátil do Chotěboře. Ve volném čase se celý život věnoval badatelské práci na poli české historie a genealogie svého starobylého rodu, ale byl také vynikající sportovec, mj. hráč a spoluzakladatel hokejového klubu v Chotěboři, jako československý poručík 9. jezdeckého pluku Knížete Václava Svatého se zúčastnil vojenské džigitovky na sokolském sletu v roce 1932, věnoval se lyžování.
Nakladatelství Hejkal,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz